DigIT Slutkonferens

Projekt DigIT har sedan starten januari 2016 ökat den digitala kompetensen inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin i Stockholmsregionen. Läs mer om DigIT här

Spridningskonferensens mål är att inspirera till fortsatt digitalt utvecklingsarbete och bidra med goda erfarenheter.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare, politiker, chefer, verksamhetsutvecklare med flera.

Datum

okt 10 2018

Tid

08:30 - 16:00

Platser

Epicenter
Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm
Kategori
QR Code