IT-Konferens 2018

IT-konferens 2018: Digitalisering inom vård & omsorg

Sveriges nationella mötesplats för digitalisering inom vård & omsorg.

Datum: 3 maj 2018
Tid: 8:00-17:00

Plats: Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16, 103 62 Stockholm

Detta är en exklusiv inbjudan för deltagare i projekt DigIT.
Vi har reserverat 175 platser på konferensen och erbjuder dig som är chef, koordinator, IT-ansvarig, IT-strateg, verksamhetsutvecklare eller upphandlare att delta kostnadsfritt.
Lunch och frukost ingår. Observera att du ska använda anmälningslänken nedan för att ta del av erbjudandet.

DIGIT:s ANMÄLNINGSLÄNK

 

 

Så lyckas ni med digitalisering i alla led

Kraven på den privata och offentliga vården och omsorgen att digitaliseras är oundvikligt. Det är komplexa system styrda av flera huvudmän och omgärdade av organisation, tradition och lagstiftning. Samtidigt ställs krav från allmänheten som vill ha effektiv och modern vård som är lika digital som övriga tjänster i samhället. Nya aktörer ger sig in på marknaden och utmanar det traditionella synsättet. Det kräver omfattande, långsiktiga och hållbara lösningar för att lyckas.

Hur lyckas man integrera digital transformation med befintlig verksamhet? Hur får man med sig alla anställda som redan sitter låsta i gamla IT-system? Hur säkerställer vi att vi följer huvudmännens- och lagstiftningskraven? Hur utvecklar vi en hållbar IT-strategi som stöttar verksamhetsmålen?

Den 3 maj samlar Kunskapsboken, Europeiska Unionens Socialfond och DigIT in experter, nytänkare och erfaret branschfolk för att diskutera strategier, teknologisk utveckling och olika hinder på vägen till en digitaliserad vård och omsorg. Dagen blir en språngbräda för ny kunskap och en mötesplats för att vara med i debatten om den nya vården och omsorgen.

Det här eventet är för dem som står inför verksamhetsförändringar eller är intresserad av framtidens vård och omsorg. Det är av extra intresse för dig som är verksamhetsutvecklare, chef, upphandlare, IT-ansvarig eller tjänsteman.

Om du har några frågor så är du mer än välkommen att höra av dig till Katia Miroff

 

PROGRAM

8:00 Nätverksfrukost

Vi inleder dagen med en god frukost för att fylla på med energi inför den stundande dagen. Njut av frukosten och mingla med gamla och nya kontakter.
Frukosten serveras från kl. 8:00.

8:45 START: Moderator Karsten Deppert välkomnar
Stora salongen 15 min

 

9:00 Framtiden skapas tillsammans

Teknologi ger oss möjligheten att skapa projekt och organisationer av tidigare aldrig skådad komplexitet. Men i en peer-to-peer-värld, där individer fritt kan kommunicera och dela både resurser och kunskap, börjar gamla hierarkier falla samman. Delningsekonomin har redan revolutionerat och totalt ändrat spelreglerna i flera branscher. Detta är det medskapande samhället: internet, makerspace, levande rollspel, YouTube, Burning man och Bernie Sanders – med varje individ i bakom sin egen ratt. Detta är deltagandets tidsålder.

  • Utmaningar för traditionella organisationer
  • Hur delande både ökar och minskar orättvisor
  • Hur man skapar förutsättningar för andra att skapa
    Stora salongen 40 min

 

9:55 Expertpanel om den digitala utvecklingen inom vård & omsorg

Digitala tekniker, som redan nu finns tillgängliga, har potential att i grunden förändra vårdsystemet i Sverige. Samtidigt kräver en digitalisering av hälso- och sjukvården en omfattande transformation av det nuvarande systemet och ett långsiktigt förändringsarbete hos vårdgivare och huvudmän. Denna panel består av beslutsfattare inom större organisationer som har som ambition att ligga i framkant när det gäller den digitala utvecklingen inom vård och omsorg.
Stora salongen 60 min

 

11:00 DigIT – Projektledarna för ESF-projektet DigIT berättar om året som har gått

DigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.
Stora salongen 40min

 

12:00 Lunch
Lunch serveras i foajén.
Foajén 55min

 

13:10 Nu är det dags att få mer effekt i vård och omsorg, till lägre kostnad

Niclas Mårdfelt är serieentreprenören som tagit fram IT-tjänster som på olika sätt förbättrar vården. Hans inspirerande berättelse visar hur entreprenörer kunnat halvera kostnader i sjukvården där IT-mognad, kultur som sitter i väggarna och vårdens egna organisationer hindrat förbättring.

Niclas är även pionjär kring digital kompetensutveckling, specialist på förbättringskulturer och framtidsanalytiker. Han kommer berätta hur kompetensbrister och rekryteringsutmaningar förändras inom vård och omsorg, hur vårdens digitaliseringsarbete och flödesförbättringsarbete måste anpassas till den konkurrensstrategi som vården omedvetet valt, för att högre effekt av förbättringsarbetet ska uppnås.
Stora salongen 45min

 

14:00 Hörby kommuns satsning på en E-hälsoplattform

E-hälsa är en långsiktig satsning. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för vårdtagarna. Paul Davidsson kommer berätta om Hörby kommuns satsning på en E-hälsoplattform som de just nu implementerar.
Lilla salongen 40min

 

15:00 SKL – Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd

Dela Digitalt är en samverkansportalen där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter kan samverka för att realisera gemensamma initiativ och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att dela med sig, att hitta vad andra gjort, få vetskap om vilka initiativ som pågår och som går att delta i samt att bjuda in andra att engagera sig i det egna initiativet. Genom att mötas så här kan offentlig sektor jobba snabbare, öka kvaliteten och effektivisera verksamhetsutvecklingen – smartare helt enkelt!
40 min

 

16:00 Digitaliseringens utmaningar för verksamheter inom vård & omsorg
Lilla salongen
45min

 

17:00 Slut!
Årets konferens avslutas!
6 min

 

Datum

maj 03 2018

Tid

08:00

Platser

Rigoletto
Kungsgatan 16
QR Code