Nätverksträff för DigIT-ombud

Träffen äger rum vid två tillfällen välj mellan antingen:


15 maj kl. 12.00-16.00      ANMÄLAN                       anmäl senast 7 maj
eller
18 maj kl. 9.00-13.00        ANMÄLAN                       anmäl senast 10 maj

Program
  • Fritidsappen

  • Modernisering av sociala system
    Malin Lindberg från SLK berättar om det stora moderniseringsprojektet
  • Inblick- hur jobbar jag på min enhet

  • Tips om hemsidor och utbildningar

  •  Festlig avslutning

Enklare lunch att äta kommer att serveras.
Tänk på att ta med något att bära ev. material i som du kommer att få.

Anmälan är både en registrering för nya DigIT-ombud och en anmälan för gamla och nya DigIT-ombud till denna nätverksträff. Varje nätverksträff har ett specifikt tema, och alla är en del i DigIT-ombudsutbildningen.

DigIT-ombud

Ett DigIT-ombud är någon i arbetsgruppen som har både chefens och kollegors förtroende och som är intresserad av digital utveckling. DigIT-ombudens arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på omständigheterna och organisationen på arbetsplatsen.

I uppdraget som DigIT-ombud ingår att:
• vara ett stöd för chef och kollegor i digital utveckling
• medverka i arbetsplatslärandet
• hålla sig uppdaterad på digital teknik och utveckling och omvärldsbevaka
• delta vid projektets nätverksträffar för DigIT-ombud
• delta i eventuella lokala nätverksträffar

Du som inte längre är DigIT-ombud kan meddela detta till
katia.miroff@stockholm.se

Anmälan är bindande. Avbokning ska göras senast 5 arbetsdagar innan träffen.
Avanmälan och andra ärenden gällande kurser till: katia.miroff@stockholm.se

Datum

maj 15 2018

Tid

12:00

Platser

Princess Hall
Princess Hall Konferens, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm
QR Code