Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera bilder och bildverktyg för att ge ökat stöd i vardagen, tydliggöra och skapa struktur för brukaren. Utbildningen ska även ge tips om hur man kan använda bilder i sin kommunikation med brukaren. Deltagarna ska också få kunskaper i vilka juridiska aspekter det finns på att använda bilder.

Vem ska gå kursen?

Kursen vänder sig till dig som aldrig tidigare arbetat med bilder och som vill lära dig att använda bilder i kommunikationen med brukare och anhöriga samt få grundkunskaper kring enklare bildhantering.

Upplägg

Utbildningen omfattar 2 lärarledda kurstillfällen som kompletteras med verksamhetsanknutna uppgifter.

Under hösten 2017 finns 3 kursstarter, klicka på datumen för att komma vidare.
25 augusti
27 oktober
1 december

 

Kursinnehåll

•    Få kunskaper i hur man kan använda bilder i sin kommunikation med brukaren

•    Få tillräcklig kunskap för att kunna ladda ner bilder från kamera och smartphone

•    På ett enklare sätt kunna redigera bilder, såsom storlek och över-/underexponering,
beskära mm

•    Kunna lägga in texter, pilar mm i bilder

•    Känna sig trygg i att använda bildverktyg och bildstödsprogram.

•    Ha kunskap om hur man får använda bilder. Både lagar och etiska förhållningssätt.

Intyg/betyg

Efter genomförd utbildning utfärdas intyg.

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.