Välkommen till DigIT

EUflagga%20SocfondDigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.

Nyheter och inspiration

Tack för oss!

Projekt DigIT avslutas i december 2018. Hemsidan kommer finnas tillgänglig under 2019 men utan att uppdateras. Har du frågor eller funderingar så kontakta helen.starkman@stockholm.se Vi i projektgruppen som har arbetat med DigIT vill tacka alla...

DigIT i SKL:s Vård och omsorgsnytt

Projektledare Helen Starkman deltog i SKL:s magasinprogram Vård och omsorgsnytt 23 oktober 2018. Titta här

Folkhälsomyndigheten om digitaliseringens möjligheter för äldre

Folkhälsomyndigheten uppmärksammar digitaliseringens möjligheter för äldre. Att använda digitala verktyg kan öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet. Läs artikeln här
Helen Starkman, Cecilia Brauer

Summering och framåtblick för DigIT

10 oktober 2018 var det dags för DigIT att summera lärdomar och prata framtid vid projektets slutkonferens på Epicenter i centrala Stockholm. Till deltagarna hörde såväl politiker och tjänstemän från hela Stockholms län som representanter...

De sista kurserna inom DigIT

Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en...