Välkommen till DigIT

EUflagga%20SocfondDigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.

Nyheter och inspiration

Nya cirkelledare tar examen

Vivi Brolin är DigIT-ombud och går nu även cirkelledarutbildningen inom DigIT. Hennes chef har beslutat att alla enheter chefen har ansvar för inom kort ska ha en utbildad cirkelledare och Vivi anmälde sig av...

Nätverksträff för DigIT-ombud i Botkyrka

I Botkyrka kommun råder full aktivitet på områden som digitalisering och arbetsplatslärande. Efter varje nätverksträff för DigIT-ombud som DigIT arrangerar håller Botkyrka en egen träff lokalt. Sedan tidigare har man haft fyra träffar per...

DigIT på MVT-mässan

Närmare 130 personer samlades för att ta del av DigIT: seminarium ”Resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg” på MVT-mässan den 23 januari 2018. Programmet fokuserade på praktiska erfarenheter av projektet, utmaningar,...

Nätverksträff kring välfärdsteknik

Förmiddagen den 6 december började med att Mille Salomaa-Lindström från Myndigheten för delaktighet pratade om innovationer och välfärdsteknik, som han menar alltid ska utgå från individens behov. Teknik som gör livet enklare för en...

Uppskattad kurs om visionär IT

I tisdags (21 november) avslutades en omgång av kursen IT i vård och omsorg. Under sista dagen visades bland annat en film producerad av Framtidsinstitutet, en framtidsvision av ett äldreboende där roboten Daisy koordinerar...