Välkommen till DigIT

EUflagga%20SocfondDigIT är ett samverkansprojekt kring digital kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg inklusive socialpsykiatri.

Nyheter och inspiration

Helen Starkman, Cecilia Brauer

Summering och framåtblick för DigIT

10 oktober 2018 var det dags för DigIT att summera lärdomar och prata framtid vid projektets slutkonferens på Epicenter i centrala Stockholm. Till deltagarna hörde såväl politiker och tjänstemän från hela Stockholms län som representanter...

De sista kurserna inom DigIT

Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en...

DigIT i Almedalen 2018

DigIT höll ett mycket välbesökt seminarium 2 juli under Almedalsveckan, på Josbaren på Vinäger. Medverkande var projektledare Helen Starkman, delprojektledare Cecilia Brauer och Emanuel Nyberg från Kunskapsboken/Assistansboken. Här kan du se seminariet i sin helhet https://youtu.be/uKAcnm2bDXo

Träffa DigIT i Almedalen

Vi tar med er på resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg. Hur har vi motiverat personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet? Hur har vi mött olika behov hos...

ESF-projekt för ökad digital kompetens inom vård och omsorg i Sydsverige

9 kommuner i Sydsverige deltar i ESF-projektet DigiLitt.kom som syftar till att öka den digitala kunskapen och användandet av digitala verktyg inom vård och omsorg. Det gjordes en gemensam ansökan till ESF och genomförandefasen...