DigIT Ombud

DigIT ombud är någon i arbetsgruppen som har både chefens och kollegors förtroende och som är intresserad av digital utveckling. DigIT-ombudens arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på omständigheterna och organisationen på arbetsplatsen.

Varje kommun och stadsdel fick i uppdrag att utse så många DigIT-ombud som man tyckte behövdes. DigIT-ombuden är medarbetare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och socialpsykiatri som även har som uppdrag att ge stöd i digital utveckling till kollegor och chefer på arbetsplatsen och medverka i arbetsplatslärandet.  I uppdraget som DigIT-ombud ingår att:vara ett stöd för chef och kollegor i digital utveckling

  • medverka i arbetsplatslärandet
  • hålla sig uppdaterad på digital teknik och utveckling och omvärldsbevaka
  • delta vid projektets nätverksträffar för DigIT-ombud
  • delta i eventuella lokala nätverksträffar

Utbildning och nätverksträffar för DigIT-ombuden har genomförts fortlöpande under projekttiden. Varje nätverksträff har haft ett specifikt tema och varit ett lärandetillfälle för att öka kompetensen kring digitalisering, jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet.  Det stora antalet DigIT- ombud, 240 personer har inneburit att varje tematräff genomförts vid två tillfällen för att möjliggöra dialog och skapa förutsättningar för att så många som möjligt skulle kunna delta. Stort fokus på träffarna har varit tillgänglighet och delaktighet. Att skapa förutsättningar för alla kollegor, såväl medarbetare som chefer att delta i den digitala utvecklingen.

 

 

Nätverksträff DigIT-ombud 15 & 18 maj

Sekoia
Modernisering av sociala system
Kul i stan
Emanuel Nyberg om resan med sitt företag

Tips
Filmer och utbildningar
Ögonblick att minnas

 

Material för Workshop i Arbetsplatslärande

DigIT Workshop Arbetsplatslärande
DigIT Workshop Arbetsplatslärande 1 timme
Blanketter Workshop
Information och lathund om närvarorapporterin
Sammanställning av DigIT-ombudens tankar kring Arbetsplatslärande 6 & 8 mars

 

Nätverksträff DigIT-ombud 6 & 8 mars

VR I VÅRDEN av Film Stockholm SLL
GDPR av Emanuel Nyberg
Tips och inspiration
Program och länkar

 

Nätverksträff DigIT-ombud 6 och 8 december 2017

Innovationer- presentation av Mille Salomaa Lindström
DigITombud -info om rollen mm

Info om hjälpmedel
Yale Doorman
LED-ljus med fjärrkontroll
Kognitiva hjälpmedel och smarta prylar
Fjärrkontroll till lamporna mm.

6 december

 

8 december

 

Nätverksträff DigIT-ombud 4 och 5 oktober 2017

Presentation av Mille Salomaa Lindström, Myndigheten för delaktighet

 

Nätverksträff DigIT-ombud 16 och 18 maj 2017

DigIT Utbildningar hösten 2017
Guidad åtkomst
QR-koder
Resledaren
Skype
Tips på appar

Deltagarnas omdöme för träffen 18 maj

 

 

Nätverksträff DigIT-ombud 6 mars 2017

DigiComp nätverksträff
Föreläsning MTM 6 mars
Nätverksträff 2
Uppgift DigIT ombud

Till pärmen
Försättsblad DigIT ombud 3
Pärmregister

 

Nätverksträff DigIT ombud 13 december 2016

Presentation om DigIT
Presentation DigIT ombud
Uppgift DigIT ombud
Gruppdiskussion