Språkombud

Som språkombud har du ett särskilt ansvar för språkfrågorna på arbetsplatsen. Det kan handla om att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning eller att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, men också om hur skriftliga rutiner fungerar och hur språket kan göras klart och tydligt så att kommunikationen underlättas. I det arbetet har du stöd av digitala verktyg och hjälpmedel som exempelvis rättstavningsverktyg och översättningsappar.

I uppdraget som språkombud ingår att:

  • Ha tillgång till metoder som kan hjälpa kollegorna att utveckla språket
  • Kunna använda digitala verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
  • Veta hur den muntliga och skriftliga kommunikationen på arbetsplatsen kan förenklas och göras tydligare
  • Ha tillgång till metoder som medverkar till hela arbetsplatsens lärande och kommunikation

 

Nätverksträff för Språkombud 28 april
Eva Stillings presentation

 

Här hittar du material från Språkombudsutbildningen och mer information. Följ länken