Vanliga frågor

Vad är ett DigIT ombud?

DigIT-ombuden är anställda inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och socialpsykiatri med uppdrag att ge stöd till kollegor och chef på arbetsplatsen och medverka i arbetsplatslärandet. Ett DigIT-ombud är någon i arbetsgruppen som har både chefens och kollegors förtroende och som är intresserad av digital utveckling.

DigIT-ombudens arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på omständigheterna och organisationen på arbetsplatsen.

I uppdaget som DigIT-ombud ingår:

 • delta vid projektets nätverksträffar för DigIT-ombud
 • medverka i arbetsplatslärandet
 • vara ett stöd för chef och kollegor
 • ta emot information om digital teknik och utveckling och omvärldsbevaka
 • delta i eventuella lokala nätverksträffar

Vad gör ett språkombud?

Språkombudet ansvarar tillsammans med chefen för språkfrågorna på arbetsplatsen. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Ett språkombud kan arbeta på många olika sätt, till exempel kan språkombudet

 • stötta kollegor vid dokumentationen
 • vara en samtalspart när missförstånd har uppstått mellan kollegor eller mellan brukare och personal
 • tillsammans med chefen gå igenom dokument och rutiner och så långt det är möjligt göra dem lättare att förstå
 • ge stöd och tips till arbetskamrater som har frågor om språket
 • hantera och avdramatisera situationer där bristande kommunikation är en del av orsaken
 • medverka till att arbetsplatsen blir öppen för lärande på alla plan, exempelvis digital kompetensutveckling

Språkombudet fungerar inte som lärare i svenska, men kan stötta den som behöver och på så sätt öka motivationen att lära. Språkombudet kan stötta utan att ta över arbetsuppgifter och medverkar till att hela arbetsplatsen tillsammans tar ansvar för språkutvecklingen.

Finns det en reservlista till kurser som är fullbokade?

I dagsläget finns det tyvärr ingen reservlista. Vill du anmäla dig till en kurs som är fullbokad, skicka ett mail till katia.miroff@stockholm.se för att se hur stort tryck det är på just denna utbildning.

Missa inte våra kurser

Ny Inspiration