Arbetsmaterial till workshoppar för analys och planering

Nedan hittar du allt material som användes under workshopparna:
Information och lathundar om workshopparna
Underlag till workshop 1
Underlag till workshop 2
Underlag till workshop 3
Sammanställning av workshop 1
Sammanställning av workshop 2
Sammanställning av workshop 3
Analys av svaren från workshoppar
Blanketter till workshops

Självskattning och inventering

Självskattning av digital kompetens
Inventering för chefer om användning av digitala hjälpmedel