Varje samarbetspart (kommun eller stadsdel) har utsett en person att vara DigIT-koordinator.

Koordinatorns roll är att vara länken mellan kommunen/stadsdelen och projektet. I rollen ingår att rapportera det som kommunen/stadsdelen deltar i av DigITs aktiviteter. Koordinatorn behöver ha nära kommunikation med cheferna och andra funktioner inom den egna organisationen för att informera, förankra, inspirera och vara ett stöd och bollplank för DigITs arbete. Projektgruppen och DigIT-koordinatorerna träffas en gång i månaden på ett samverkansmöte.

Här finner du kontaktuppgifter till koordinatorerna.