Material för Workshop Mänskliga rättigheter

DigIT Workshop Mänskliga rättigheter
DigIT Workshop Mänskliga rättigheter 1 timme
Blanketter Workshop
Information och lathund om närvarorapportering

 

Material för Workshop Arbetsplatslärande

DigIT Workshop Arbetsplatslärande
DigIT Workshop Arbetsplatslärande 1 timme
Blanketter Workshop
Information och lathund om närvarorapportering
Sammanställning av DigIT-ombudens tankar kring Arbetsplatslärande 6 & 8 mars