Tack för oss!

Projekt DigIT avslutas i december 2018. Hemsidan kommer finnas tillgänglig under 2019 men utan att uppdateras. Har du frågor eller funderingar så kontakta helen.starkman@stockholm.se Vi i projektgruppen som har arbetat med DigIT vill tacka alla medverkande och önska er ett Gott nytt år!
Projektledare Helen Starkman deltog i SKL:s magasinprogram Vård och omsorgsnytt 23 oktober 2018. Titta här
Folkhälsomyndigheten uppmärksammar digitaliseringens möjligheter för äldre. Att använda digitala verktyg kan öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet. Läs artikeln här
Helen Starkman, Cecilia Brauer
10 oktober 2018 var det dags för DigIT att summera lärdomar och prata framtid vid projektets slutkonferens på Epicenter i centrala Stockholm. Till deltagarna hörde såväl politiker och tjänstemän från hela Stockholms län som representanter för andra ESF-projekt och berörda företag. Dagen inleddes av moderatorn Susanne Rolfner Suvanto. Hon inledde med att säga att konferensen inte skulle ses som ett avslut...
Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en månad så att kurser även kunde ges under hösten 2018. Projektet gjorde ett besök på Excel-grundkurs som startade 27 augusti. Till deltagarna hörde Marie Thorén, Helen...

Missa inte våra kurser

Ny Inspiration