DigIT höll ett mycket välbesökt seminarium 2 juli under Almedalsveckan, på Josbaren på Vinäger. Medverkande var projektledare Helen Starkman, delprojektledare Cecilia Brauer och Emanuel Nyberg från Kunskapsboken/Assistansboken. Här kan du se seminariet i sin helhet https://youtu.be/ZKvYIvPbHZY
Vi tar med er på resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg. Hur har vi motiverat personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet? Hur har vi mött olika behov hos 3000 medarbetare i 12 kommuner? Hur har vi gjort och har vi lyckats? Hur tas kunskapen tillvara på arbetsplatserna? Projektledare Helen Starkman och delprojektledare Cecilia Brauer berättar om...
9 kommuner i Sydsverige deltar i ESF-projektet DigiLitt.kom som syftar till att öka den digitala kunskapen och användandet av digitala verktyg inom vård och omsorg. Det gjordes en gemensam ansökan till ESF och genomförandefasen startar under hösten 2018 men projektet innefattar olika strategier i de respektive kommunerna: i en kommun utbildas cheferna, i en annan LSS-personal och i en...
Förra veckan, 15 och 18 maj, hölls säsongens sista nätverksträff för DigIT-ombud. Möjligtvis blir det ytterligare en träff i höst, annars är detta den sista inom projektet. Det fullspäckade programmet avslutades med diplomutdelning. Karl-Johan Palmgren berättade om ett planerings- och kommunikationsverktyg som är stort i Danmark och även används på flera håll i Stockholm. Tanken är att det ska vara...
3 maj arrangerade Kunskapsboken i samarbete med DigIT IT-konferens 2018 med temat Digitalisering inom vård & omsorg. Närmare 200 personer samlades i Rigolettos stora biosalong för att ta del av visioner, strategier och inspiration kring digitalisering. Efter moderator Karsten Depperts inledning pratade Gustav Josefsson om att vår tid präglas av snabba förändringar på ett sätt som har sammanfattats med...

Missa inte våra kurser

Google

0

Excel-avancerad

0

Word-avancerad

0

Outlook

0

Ny Inspiration