Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en månad så att kurser även kunde ges under hösten 2018. Projektet gjorde ett besök på Excel-grundkurs som startade 27 augusti. Till deltagarna hörde Marie Thorén, Helen...
DigIT höll ett mycket välbesökt seminarium 2 juli under Almedalsveckan, på Josbaren på Vinäger. Medverkande var projektledare Helen Starkman, delprojektledare Cecilia Brauer och Emanuel Nyberg från Kunskapsboken/Assistansboken. Här kan du se seminariet i sin helhet https://youtu.be/uKAcnm2bDXo
Vi tar med er på resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg. Hur har vi motiverat personal att våga, vilja och kunna använda digital teknik i arbetet? Hur har vi mött olika behov hos 3000 medarbetare i 12 kommuner? Hur har vi gjort och har vi lyckats? Hur tas kunskapen tillvara på arbetsplatserna? Projektledare Helen Starkman och delprojektledare Cecilia Brauer berättar om...
9 kommuner i Sydsverige deltar i ESF-projektet DigiLitt.kom som syftar till att öka den digitala kunskapen och användandet av digitala verktyg inom vård och omsorg. Det gjordes en gemensam ansökan till ESF och genomförandefasen startar under hösten 2018 men projektet innefattar olika strategier i de respektive kommunerna: i en kommun utbildas cheferna, i en annan LSS-personal och i en...
Förra veckan, 15 och 18 maj, hölls säsongens sista nätverksträff för DigIT-ombud. Möjligtvis blir det ytterligare en träff i höst, annars är detta den sista inom projektet. Det fullspäckade programmet avslutades med diplomutdelning. Karl-Johan Palmgren berättade om ett planerings- och kommunikationsverktyg som är stort i Danmark och även används på flera håll i Stockholm. Tanken är att det ska vara...

Missa inte våra kurser

Google

0

Excel-avancerad

0

Word-avancerad

0

Outlook

0

Ny Inspiration