Projektledare Helen Starkman deltog i SKL:s magasinprogram Vård och omsorgsnytt 23 oktober 2018. Titta här
Folkhälsomyndigheten uppmärksammar digitaliseringens möjligheter för äldre. Att använda digitala verktyg kan öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet. Läs artikeln här
Helen Starkman, Cecilia Brauer
10 oktober 2018 var det dags för DigIT att summera lärdomar och prata framtid vid projektets slutkonferens på Epicenter i centrala Stockholm. Till deltagarna hörde såväl politiker och tjänstemän från hela Stockholms län som representanter för andra ESF-projekt och berörda företag. Dagen inleddes av moderatorn Susanne Rolfner Suvanto. Hon inledde med att säga att konferensen inte skulle ses som ett avslut...
Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en månad så att kurser även kunde ges under hösten 2018. Projektet gjorde ett besök på Excel-grundkurs som startade 27 augusti. Till deltagarna hörde Marie Thorén, Helen...
DigIT höll ett mycket välbesökt seminarium 2 juli under Almedalsveckan, på Josbaren på Vinäger. Medverkande var projektledare Helen Starkman, delprojektledare Cecilia Brauer och Emanuel Nyberg från Kunskapsboken/Assistansboken. Här kan du se seminariet i sin helhet https://youtu.be/uKAcnm2bDXo

Missa inte våra kurser

Google

0

Excel-avancerad

0

Word-avancerad

0

Outlook

0

Ny Inspiration