Bildhantering

 

 
KURSEN ÄR FULL, FLER KURSER KOMMER I HÖST.

Sista anmälningsdag 1 maj
Träffar: 22 och 29 maj, 09:00-12:00
Obs! Ändrade datum, dessa gäller.

Mellan träffarna gör deltagaren en uppgift med verksamhetsanknytning.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera bilder och olika bildverktyg för att ge ökat stöd i vardagen, tydliggöra och skapa struktur för brukaren. Utbildningen ska även ge tips om hur man kan använda bilder i sin kommunikation med brukaren. Deltagarna ska också få kunskaper i vilka juridiska aspekter det finns på att använda bilder.

Vem ska gå utbildningen?

Kursen vänder sig till dig som aldrig tidigare arbetat med bilder och som vill lära dig att använda bilder i kommunikationen med brukare och anhöriga samt få grundkunskaper kring enklare bildhantering.

Utbildningens mål och innehåll

Deltagarna ska
• Få kunskaper i hur man kan använda bilder i sin kommunikation med brukaren
• Få tillräcklig kunskap för att kunna ladda ner bilder från olika media
• På ett enklare sätt kunna redigera bilder, såsom storlek och filter mm
• Kunna sätta in texter, pratbubblor, pilar mm
• Känna sig trygga i att använda olika bildverktyg och bildstödsprogram
• Ha kunskap om hur man får använda bilder

Utbildningens upplägg

Undervisningen kommer att utgå från de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter inom området. Utbildningen omfattar två halvdagar där gruppundervisning och individuella uppgifter varvas. Mellan halvdagarna får du en individuell uppgift med verksamhetsanknytning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Intyg

Efter godkänd kurs utdelas intyg.

 

Plats: Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A, T-bana Globen.
Från Globens T-bana ser man det stora EÅV-huset, ingången ligger på sidan av huset.
Vänta i receptionen innanför entrén.

En avanmälan måste göras senast 7 arbetsdagar innan kursstart.
I nödfall kan man skicka en ersättare och om möjligt meddela DigIT detta.
Om den anmälda deltagaren uteblir från första kurstillfället, utan avanmälan eller ersättare, debiteras en avgift. Avanmälan och andra ärenden kring kurser till Birgitta El Idrissi.
birgitta.el-idrissi@stockholm.se

 

 

Datum

maj 22 2017 - maj 29 2017

Tid

09:00
Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning

Platser

Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning
EÅV Stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A, T-bana Globen
QR Code