Utbildningens syfte

Excel avancerad syftar till att utveckla kunskaper om och färdigheter i kalkylprogrammet. Vi provar olika avancerade tillämpningar exempelvis pivottabeller, dataverifiering, logiska funktioner mm.

 

Vem ska gå kursen?

Kursen vänder sig till chefer, handläggare och annan administrativ personal som redan idag arbetar mycket i Excel och som vill utöka sina kunskaper och förenkla sitt arbete.

 

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Excel. Se Excel grundkurs.

 

Upplägg

Utbildningen omfattar 2 lärarledda heldagsträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna.

 

Kursinnehåll

 • Arbete med större datamängder
  • Filter
  • Delsummor
  • Pivottabell
  • Pivotdiagram
 • Funktioner som snabbar upp och underlättar datahanteringen.
  • OM-funktioner och andra logiska funktioner
  • Text-funktioner
  • Leta upp och referens-funktioner
  • Vissa matematiska funktioner
  • Skapa sammansatta funktioner
 • Säkerhet och inmatningskontroller
  • Dataverifiering
  • Skydda delar av eller hela dokument
 • Skapa VBA formulär för inmatning av data

 

 

Intyg/betyg

Efter fullständigt genomförd utbildning utfärdas intyg.

 

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.