Utbildningens syfte


Excel grundkurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om och färdigheter i kalkylprogrammet.

 

Vem ska gå kursen?

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig Excel för att kunna använda programmet som ett verktyg i ditt arbete.

 

Upplägg

Utbildningen omfattar 2 lärarledda heldagsträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna.

 

Kursinnehåll
  • Programfönstret, arbetsbok och kalkylblad.
  • Formatering av data-värden, cellformat, tabellformat etc.
  • Dataformat – både färdiga format och anpassade format
  • Summa, medel, antal
  • Relativa och absoluta cellreferenser
  • Enklare beräkningsformler
  • Diagram
Intyg/betyg

Efter fullständigt genomförd utbildning utfärdas intyg.

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.