Utbildningens syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram, e-posthantering samt lagring i Googles molnbaserade lösning. De studerande ska ges möjlighet att lära sig hantera ord- och textbehandlingtjänsten Google Docs och de vanligaste funktionerna. Kursdeltagarna får också en introduktion till att använda Google Sheets (kalkyl) som arbetsverktyg liksom Google Slides (presentation). De studerande ges möjlighet till att lära sig använda e-post (Gmail) som ett verktyg för digital kommunikation.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Upplägg

Utbildningen omfattar 3 lärarledda heldagsträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna. Kursträffarna är utspridda i tid i syfte att göra det möjligt att öva kursmoment på arbetsplatsen.

Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov. Chefen ansvarar för att deltagaren ges möjlighet till tid och stöd för uppgifter på arbetsplatsen.

 

Innehåll

De program och funktioner som utbildningen går igenom är följande:

 • Drive
  • Skapa mappar
  • Ladda upp till Drive och ladda ner till dator
  • Dela filer
 • Gmail
  • E-post (Ta emot, läsa, skicka, bifoga och öppna bifogade dokument)
  • Skapa mappar och filter
 • Kalender
  • Lägga in tillfälliga aktiviteter samt återkommande aktiviteter
  • Hantera kalenderförfrågningar
  • Skapa och bjuda in till möte
 • Docs
  • Skriva, spara, skapa nytt
  • Öppna, förhandsgranska, skriva ut
  • Flytta och markera (Kopiera, klippa ut och klistra in)
  • Redigera och kontrollera (Stavningskontroll)
  • Teckenformatering (Byta typsnitt, storlek, fetstil, kursivt och understruket)
  • Styckeformatering
  • Tabbar
  • Bilder, ritobjekt, textrutor, WordArt
  • Tabeller
 • Sheets
  • Skapa kalkyl (Cell, kolumn, rad, flikar)
  • Formler och funktioner (Skapa enklare formler, summera)
  • Redigera och formatera
  • Diagram
 • Presentationer i Slides
  • Skapa och redigera (Skapa och redigera en enkel presentation)
  • Formatering av bildspel inklusive teman, animering och övergångar

 

Intyg/betyg

Efter fullständigt genomförd utbildning utfärdas intyg.

 

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.