Utbildningens syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram, e-posthantering samt internetanvändning kopplat till yrkesområdet. Eleverna ska ges möjlighet att lära sig hantera ord- och textbehandlingsprogrammet Microsoft Word och de vanligaste funktionerna. Eleverna får också en introduktion till att använda Microsoft Excel som arbetsverktyg liksom Microsoft Power Point. Eleverna ges möjlighet till att lära sig använda e-post som ett verktyg för digital kommunikation. Eleverna ska också ges möjlighet till internetanvändning och självständigt söka och hantera information på Internet.

Vem ska gå kursen?

Kursen vänder sig till deltagare som vill lära sig grunderna i att hantera en dator samt grunderna i delar av Office-paketet (Word, Excel, Powerpoint) samt att använda Internet. Kursen vänder sig till dem som känner osäkerhet och behöver stöd för att använda datorer som ett arbetsredskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Utbildningen omfattar 5 lärarledda heldagsträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna. Kursträffarna är utspridda i tid i syfte att göra det möjligt att öva kursmoment på arbetsplatsen.
Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och behov. Chefen ansvarar för att deltagaren ges möjlighet till tid och stöd för uppgifter på arbetsplatsen.

 

Innehåll

De program och funktioner som utbildningen går igenom är följande:

•    Allmän IT-kunskap
o    Säkerhet: eleverna får lära sig hur de ska skydda sin utrustning,
t.ex. genom att använda lösenord
o    Problemlösning: eleverna får lära sig att lösa rutinproblem,
t.ex. stänga program, starta om dator
o    Källkritik: eleverna medvetandegörs om att inte all
information online är tillförlitlig
o    Datorns uppbyggnad
o    Ergonomi vid datorn

•    Webbläsare
o    Olika webbläsare, grundläggande funktioner
som adressfält, verktygsfält, flikar
o    Öppna en ny flik
o    Sökfunktioner, upphovsrätt, hur man söker med filter

•    Outlook 2016
o    E-post (Ta emot, läsa, skicka,
bifoga och öppna bifogade dokument)
o    Kalender (Lägga in aktiviteter, hantera kalenderförfrågningar,
skapa och bjuda in till möte)

•    Word 2016
o    Skriva, spara, skapa nytt
o    Öppna, förhandsgranska, skriva ut
o    Flytta och markera (Kopiera, klippa ut och klistra in)
o    Redigera och kontrollera (Stavningskontroll, övrigt känna till)
o    Teckenformatering (Byta typsnitt, storlek, fetstil,
kursivt och understruket, övrigt känna till)
o    Styckeformatering (Känna till)
o    Tabbar (Känna till)
o    Bilder, ritobjekt, textrutor (Känna till)
o    Tabeller (Känna till)

•    Excel 2016
o    Skapa kalkyl (Cell, kolumn, rad, flikar)
o    Formler och funktioner (Skapa enklare formler, summera)
o    Redigera och formatera (Känna till)
o    Diagram (Känna till)

•    Presentationer i Powerpoint 2016
o    Skapa och redigera (Skapa och redigera en enkel presentation)
o    Skriva ut i olika format (Exempelvis åhörarkopia)
o    Formatering av bildspel inklusive teman,
animering och övergångar (Känna till)

Intyg/betyg

Efter fullständigt genomförd utbildning utfärdas intyg.

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.