Utbildningens syfte

Gymnasiekursen IT i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur informationsteknik kan användas som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om informationsteknik som drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens verksamhetsområden.

 

Vem ska gå kursen?

Du med intresse för digital utveckling och informationsteknikens möjligheter inom vård och omsorg. Du ska ha grundläggande datorkunskaper, goda kunskaper i svenska språket samt kunskap kring dokumentation inom vård och omsorg.

 

Upplägg

Utbildningen omfattar 10 lärarledda heldagsträffar som kompletteras med uppgifter mellan träffarna. Kursen är en teoretisk kurs där du får betyg. Det krävs att tid avsätts mellan kurstillfällena för studier och arbete med de uppgifter som delas ut under kursens gång.
Då kursen kräver mycket studier vid sidan av kurstillfällena är det viktigt att du och din chef har kommit överens om hur din studietid ska hanteras i förhållande till din arbetstid. Detta är inget som DigIT styr över.

 

Kursinnehåll

• IT-tillämpningar för vård- och omsorgsarbete samt hur de har utvecklats.
• Funktion, konstruktion och uppbyggnad av IT-tillämpningar.
• Samspelet mellan IT och människan.
• IT inom informationsöverföring och dokumentation samt medicintekniska informationsdatasystem (MIDS).
• IT som hjälpmedel för vård och omsorg i hemmet, till exempel bildkommunikation, elektroniska sensorer och övervakningssystem.
• Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation och stödnätverk.
• IT kopplat till arbetssätt, metoder och ergonomi.
• Etiska frågeställningar kopplade till specifika IT-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
• Framtida utveckling, till exempel att stödja äldre så att de kan använda tekniken.
• Lagar och andra bestämmelser om sekretess och datalagring.

För mer information om kursens innehåll/ämnesplan se Skolverkets
hemsida.

 

Intyg/betyg

Efter genomförd utbildning utfärdas betyg enligt skolverkets kunskapskrav.

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.