Utbildningens syfte

Word-avancerad syftar till att utveckla kunskaper om och färdigheter i programmets olika funktioner. Vi provar olika avancerade tillämpningar exempelvis tabeller, samarbeta i dokument, kopplad utskrift, diagram mm.

 

Vem ska gå kursen?

Kursen vänder sig till chefer, handläggare och annan administrativ personal som redan idag arbetar mycket i Word och behöver kunna skapa avancerade Word-dokument.

 

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Word krävs. Se grundkurs.

 

Upplägg

Utbildningen omfattar en lärarledd heldagsträff.

 

Innehåll
  • Grunderna i Word genom snabb repetition av programfönster, användargränssnitt, snabbåtkomstfältet och vanliga inställningar
  • Fortsättning i Word med texteffekter, läsvy, navigeringsfönstret, söka, ersätta format, specialtecken, visa och dölja rubriker, infoga symboler, datum/tid, autokorrigering, uppslag, snabbdelar
  • Format med styckeformat, indrag och tabbar, kantlinjer och mönster, radera format och dokumenttema
  • Sidhantering med sidhuvud/sidfot, spalter, avsnitt, annorlunda förstasida, infoga försättsblad, innehållsförteckning och index
  • Skapa, formatera och beräkna i tabeller, upprepa rubrikrader och använda snabbformat
  • Skapa formulär med innehållskontroller och formulärsskydd index.
  • Börja använda olika mallar, skapa och hantera formatmall, skapa och redigera dokumentmall, infoga fältkoder
  • Flera användare arbetar i Worddokument. Spåra och granska ändringar och kommentarer. Jämföra och sammanfoga dokument. Skrivskydda och lösenordskydda dokument. Samredigering och delning av dokument.
  • Bilder i Word: Använda bildverktyg, infoga och redigera SmartArt, bilder, skärmklipp och onlinevideo.

 

Intyg/betyg

Efter fullständigt genomförd utbildning utfärdas intyg.

 

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.

 

Plats

Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55, Stockholm.