Kursbeskrivning

Som språkombud har du ett särskilt ansvar för språkfrågorna på arbetsplatsen. Det kan handla om att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning eller att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, men också om hur skriftliga rutiner fungerar och hur språket kan göras klart och tydligt så att kommunikationen underlättas. I det arbetet har du stöd av digitala verktyg och hjälpmedel som exempelvis rättstavningsverktyg och översättningsappar.

I utbildningen får du kunskap om hur man kan stötta någon som lär sig det svenska språket, hur man kan hantera missförstånd och känsliga situationer och hur man stöttar utan att själv ta över i olika situationer såsom dokumentation, samtal med anhöriga med mera. Du får tillgång till digitala verktyg som underlättar det arbetet.

Utbildningens syfte

Efter avslutad utbildning ska du som digitalt språkombud bl.a:
•Ha tillgång till metoder som kan hjälpa kollegorna att utveckla språket
•Kunna använda digitala verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
•Veta hur den muntliga och skriftliga kommunikationen på arbetsplatsen kan förenklas och göras tydligare
•Ha tillgång till metoder som medverkar till hela arbetsplatsens lärande och kommunikation

Vem ska gå kursen?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och vill stötta dina kollegor i att få bättre förmåga att kommunicera samt medverka i att hela arbetsplatsens kommunikation förbättras. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket men det behöver inte vara ditt modersmål.

Språkombudsrollen är särskilt viktig på flerspråkiga arbetsplatser.

Upplägg

Utbildningen består av fyra fysiska träffar (heldagar) med ungefär en månads mellanrum och tre webbaserade avsnitt som görs enskilt och på arbetsplatsen.

I språkombudsutbildningen får du också uppdrag som du genomför på arbetsplatsen, det hjälper dig att implementera språkombudsrollen och medverka i arbetet mot en lärande och språkutvecklande arbetsplats. Du behöver komma på alla träffarna och göra alla uppdrag för att få diplom.

Chefens roll i utbildningen

Det är viktigt att ditt deltagande är väl förankrat hos chef och verksamhet. En del av de uppdrag som ska genomföras kräver att din chef medverkar. Exempelvis ska chefen hjälpa dig att informera övriga på arbetsplatsen om språkombudsrollen. Chefen kommer också att bjudas in till en av träffarna. Se dokument

DigITs språkombudsutbildning genomförs enligt det koncept som Föreningen Vård- och omsorgscollege har arbetat fram tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum och leder till certifiering som språkombud. I länken kan du hitta mer information och även ta del av utbildningens webbdelar. https://www.vo-college.se/sprakombud. Förutom det innehåll som beskrivs i länken har DigITs utbildning en inriktning på digitala verktyg och hjälpmedel som stöd i arbetet.

Exempel på kursinnehåll

Du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper i hur man lär sig ett nytt språk som vuxen, vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man stöttar den som behöver stöd. Andra inslag i utbildningen är översättningsappar, sökfunktioner och andra digitala hjälpmedel.

Du får också möjlighet att praktisera din blivande digitala språkombudsroll.

Under utbildningens gång kommer vi använda Facebook som en arbetsyta för diskussioner. Du kommer att få hjälp med att skapa ett konto på Facebook, göra inlägg, uppdatera status, ladda upp dokument, bilder mm.

Har ni tankar och funderingar kring kursen är ni välkomna att kontakta Kerstin Sjösvärd på mail: kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se

Intyg

Efter godkänd kurs får du ett kursintyg och ett diplom.

Plats

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, Stockholm.