Nu i dagarna pågår de sista av kurserna i DigIT, den allra sista kursen blir Excel-avancerad med start 17 september- där det i skrivande stund finns några få platser kvar. DigIT:s genomförandefas förlängdes en månad så att kurser även kunde ges under hösten 2018.

Projektet gjorde ett besök på Excel-grundkurs som startade 27 augusti. Till deltagarna hörde Marie Thorén, Helen Haile och Rolf Nyström, som är arbetskamrater på ett boende inom LSS på Kungsholmen.

Fr v Rolf Nyström, Helen Haile, Marie Thorén och läraren Jan Rydh

Helen har valt kursen eftersom hon kan applicera kunskaperna direkt i sitt arbete som vårdare och samordnare, det kommer att bli mycket jobb i Excel för henne framöver. Det är hennes första kurs inom DigIT.

Marie, även hon vårdare och samordnare, har länge varit intresserad av Excel-kurserna men det har blivit fullt innan hon har hunnit anmäla sig. Hon var en av dem som hörde av sig och efterfrågade nya kurser till höstterminen 2018.

Rolf, nu vårdare och tidigare chef, har länge känt till DigIT och kurserna och berättar att enheten var med i projektets analys- och planeringsfas. Han har gått flera kurser som Grundläggande datorkunskap, Word och Powerpoint. Han tackade nej till en licens för webbutbildningarna eftersom han föredrar lärarledda kurser.
-Fördelen är att man kan fråga om man blir osäker, webbutbildningarna funkar nog bättre för dem som kan lite mer. Dessutom är det ofta stressigt på jobbet, det blir svårt att hinna göra dem under arbetstid.

Grundläggande Excelkursen bjöd på bra stämning, hög aktivitet och många frågor till läraren Jan Rydh, som gick runt och hjälpte till med bland annat listor och kalendrar.