Projekt DigIT avslutas i december 2018. Hemsidan kommer finnas tillgänglig under 2019 men utan att uppdateras. Har du frågor eller funderingar så kontakta helen.starkman@stockholm.se

Vi i projektgruppen som har arbetat med DigIT vill tacka alla medverkande och önska er ett Gott nytt år!