Folkhälsomyndigheten uppmärksammar digitaliseringens möjligheter för äldre. Att använda digitala verktyg kan öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

Läs artikeln här