10 oktober 2018 var det dags för DigIT att summera lärdomar och prata framtid vid projektets slutkonferens på Epicenter i centrala Stockholm.
Till deltagarna hörde såväl politiker och tjänstemän från hela Stockholms län som representanter för andra ESF-projekt och berörda företag.

Dagen inleddes av moderatorn Susanne Rolfner Suvanto. Hon inledde med att säga att konferensen inte skulle ses som ett avslut utan snarare som en start på vidare arbete med digitalisering. Projektledare Helén Starkman och delprojektledare Cecilia Brauer tog vid och berättade om framgångarna och utmaningarna med DigIT.

Anders Almgren och Mikael Kristenson från Wisebee gjorde en lika rolig som insiktsfull presentation med skarpa iakttagelser av vår digitala vardag. I detta vävde de in förvånansvärt ingående beskrivningar av olika typer av sladdar.

Jonas Norström, Susanne Rolfner Suvanto, Petra Tarvainen och Lena Bergström

En deltagarpanel bestående av DigIT-ombudet Petra Tarvainen, cirkelledaren Jonas Norström, språkombudet Anita Schörling och koordinatorn Lena Bergström diskuterade erfarenheter av sina roller och förutsättningarna för en lärande miljö på arbetsplatsen.

IT-visionären Joakim Jardenberg, som arbetade med ”data” redan under internets barndom,
föreläste kring bland annat attityder och insikter- att kunna se möjligheterna med IT och förstå vad tekniken kan göra för oss. Det finns ingen anledning att vara rädd för robotar eller för telefoner under lektionstid, menar han. Inte heller ska vi vara rädda för att misslyckas – i Joakims filosofi är misslyckandet, och att våga misslyckas på nytt, den enda vägen till framgång. Huvudsaken är att vi hela tiden gör nya misstag istället för att upprepa gamla.

Efter en god buffélunch och Digitalt Safari där gästerna fick prova framtidens digitala prylar, fortsatte dagen med Niga Hamasor från VETA Advisor, projektets externa utvärderare.
Hon beskrev utvärderingen utifrån projektets mål och teorier om hållbar implementering. Hon konstaterade att projektets utbildningsinsatser lett till ökad digital kompetens men att det strategiska påverkansarbetet har varit för svagt. Frågan har i för stor utsträckning legat på projektgruppen som inte har haft mandat att arbeta med detta.

Innan moderatorn summerade konferensen presenterade projektets styrgrupp sin lista över tips för en framgångsrik fortsättning.

Dagen avslutades med alkoholfritt bubbel och livemusik på Terrassen, och i samband med det fick kommuner och stadsdelar som samverkat i projektet ta emot diplom för sin insats.