Sipha Mlege har tillsammans med sina kollegor hittat nya verktyg och mer inspiration i arbetet på Sörklippans äldreboende. Efter att ha gått DigIT:s cirkelledarutbildning har hon hållit i studiecirklar med temat ”Alla kan surfa” på sin arbetsplats.

-Det är spännande, samhället har ju blivit digitalt, säger Berekti Ahma, medarbetare på Sörklippan som deltog i cirkeln. De flesta som deltog brukar surfa, men cirklarna kunde också fånga upp dem som var mindre vana. Framförallt testade man nya sätt att använda surfplattan som hjälpmedel för de boende med demenssjukdom.
-En dam blev väldigt lugn av att lyssna på fågelkvitter och en annan av de boende kunde sitta länge och titta på bilder av sevärdheter i Stockholm, säger Sipha. Han mindes namnen på alla kyrkor och kunde berätta för mig.

Sipha Mlege med kollegorna Bianka Nieczyporowska och Berekti Ahma.

I arbetet med personer med demenssjukdom är det viktigt att stimulera och väcka minnen. Sipha har sett att det hjälper väldigt mycket med bilder som man tittar på tillsammans och pratar om.
-Att få höra musik man känner igen kan också väcka en massa minnen, vi har sett hur det börjar lysa i ögonen.

Personalen måste själva komma med idéer om vad den boende kan tänkas vara intresserad av, eftersom de oftast inte kan söka på egen hand. Det kräver lite detektivarbete och tips från anhöriga.

Bianka Nieczyporowska, som också deltog i cirkeln, medger att hon var lite skeptisk i början.
-Jag trodde inte att våra boende skulle ha så stor nytta av det, eftersom de är så pass sjuka. Men jag såg att internet verkligen kan vara ett stöd och hur mycket det betyder för boende och deras familjer.

Surfplattan har öppnat nya dörrar för många av de boende på Sörklippan.

Under studiecirklarna utbytte gruppen erfarenheter av vad som fungerar och tips på appar, till exempel för att ladda ner musik eller film gratis. Att kunna kommunicera via Facetime blev väldigt uppskattat bland de boende, och att se klipp på YouTube och spela enkla spel.
-Det är också så att flera appar är dåligt anpassade för demenssjukas behov, menar Sipha. Under kursens gång hade avdelningen en Ipad för de boende som användes flitigt. Innan dess hade personalen bara tillgång till internet på sina egna telefoner med privat surf, som vid behov också användes i arbetet. Men nu har flera av de yngre boende egna telefoner och Sipha och hennes medarbetare hoppas att avdelningen snart kan få wifi.

Många av oss såg snabbt vilka möjligheter internet har för vårt arbete, säger Sipha.
-Cirklarna har verkligen öppnat dörrar. Och det är lätt att leda studiecirklar med mina engagerade medarbetare!