Föreläsaren Gustav Josefsson
Föreläsaren Gustav Josefsson

3 maj arrangerade Kunskapsboken i samarbete med DigIT IT-konferens 2018 med temat Digitalisering inom vård & omsorg. Närmare 200 personer samlades i Rigolettos stora biosalong för att ta del av visioner, strategier och inspiration kring digitalisering. Efter moderator Karsten Depperts inledning pratade Gustav Josefsson om att vår tid präglas av snabba förändringar på ett sätt som har sammanfattats med orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. Digitaliseringen har en roll i detta och skapar nya relationer och maktstrukturer.

En expertpanel med bland andra Ulrika Kjellberg, VD för Appva AB och Daniel Lindkvist, VD för Lystra personlig assistans och Mats Grundel, affärsområdeschef Advanced solutions B2B IT-partner AB, tog vid och diskuterade framtiden, inställningar till digitalisering och utmaningar. En slutsats var att det är viktigt med tydlig kravställning och behovsanalys från omsorgens sida när man köper in eller upphandlar digitala lösningar.

Cecilia Brauer och Helen Starkman, projekt DigIT
Cecilia Brauer och Helen Starkman, projekt DigIT

Helen Starkman och Cecilia Brauer från ESF-projekt DigIT berättade om året som har gått i projektet och bland annat om webbutbildningarna som är i full gång. De pratade om implementering och spridning av projektets lärdomar och resultat och vad som händer  härnäst. Förmiddagen fortsatte med Sarah Lundberg och Annika Davidsson som berättade om Webbkollen, ett verktyg för kvalitetsuppföljning av vård tillsammans med patienten. Verktyget initierades av SKL med används nu bland annat i Skellefteå kommun med goda resultat.

Efter en trevlig mingellunch tog Niclas Mårdfelt över, entreprenören som designar IT-tjänster. I sin inspirerande föreläsning menade han att smarta IT-system kan minska arbetstiden drastiskt och han poängterade kostnaden det medför att inte genomföra satsningar. Anna Pegelow, utvecklingsstrateg på SKL berättade om plattformen Dela Digitalt som hon har varit med att starta. Aktörer inom offentlig välfärd kan dela idéer, informera om pågående projekt och så frön till samarbeten. Skånska Hörby kommun satsar på e-hälsa, bland annat genom projektet Digilit som ska utbilda e-hälsocoacher. Digitalisering handlar främst om förändrade beteenden, sa Paul Davidsson som är e-strateg i Hörby.

Emanuel Nyberg, Kunskapsboken
Emanuel Nyberg, Kunskapsboken

Som avslutning på en spännande och lärorik dag lyssnade vi på Emanuel Nyberg, VD för Assistansboken/Kunskapsboken som pratade om utmaningar med GDPR för verksamheter inom vård och omsorg. Linjen genom dagens föreläsningar var att digitaliseringen inom vård och omsorg i högsta grad är här och att det inte finns tid att vänta eftersom alla måste hänga med i de snabba förändringarna.