Cecilia Brauer delprojektledare

    CissiJag är delprojektledare med ansvar för stöd till chefer att leda i digital förändring. Anställd i  Botkyrka kommun som enhetschef inom Funktionshinderområdet LSS. Välkommen att höra av dig till mig på

    +46 709 94 45 30
    cecilia.brauer@botkyrka.se