Under andra och sista träffen på kursen Arbetsplatslärande (26/9- 17/10) diskuterade deltagarna bland annat hinder och möjligheter när det gäller att lära av varandra. Det gjordes rollspel om miljön för lärande på arbetsplatsen, som på APT. Grupperna visade situationer där det råder tids- och personalbrist, där chefen har svårt att göra sig hörd och där inte alla är intresserade av att höra om en kurs någon har varit på. Deltagarna fick även fundera över vilka ombud som finns på arbetsplatsen och diskutera möjligheter att arbeta mer med dem och prata om vad som krävs för att ombuden ska kunna samarbeta. Inom kursen finns också möjlighet att kursledarna Kerstin Sjösvärd eller Maj Berg kommer till arbetsplatsen för några timmars stöd i att komma igång med arbetsplatslärande.

Dagen fortsatte med Eva Norman och reflektion som arbetsutveckling. Eva är verksam vid Stiftelsen Äldrecentrum och har hållit utbildningar i reflektion och skrivit om ämnet. Reflektion innebär här att tänka på ett strukturerat sätt som kan omsätta tidigare erfarenheter i nya kunskaper. Syftet är att komma bort från invanda tankemönster. Det gör man bland annat genom att fundera över en händelse och försöka hitta alternativa tolkningar, vilket kan ge nya insikter som förändrar sättet man tänker och agerar.