Appar som hjälp för minnet, en robot till hjälp i duschen, videomöten och smarta larm. Nu ska funktionedsättningsomsorgen hänga med i utvecklingen.

_DSC0122I år och fram till 2018 deltar Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) i ett spännande projekt. Projektet heter DigIT och syftar till att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom vården och omsorgen. Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) och drivs av Botkyrka, Stockholms stad och tio andra kommuner i stockholmsregionen.

– Den nya tekniken kan vara till stor nytta för våra brukare, men i dag ligger vi steget efter. Det här projektet ska lyfta oss ur osäkerheten inför det nya och göra oss mer förberedda inför framtiden, säger Cecilia Brauer, tillvardags enhetschef inom personlig assistans som nu arbetar heltid som delprojektledare för DigIT.

Workshops för alla medarbetare – startskott för projektet
Den 19, 20 och 21 april fick samtliga medarbetare inom OF möjlighet att träffas för workshops på Subtopia i Alby. Tanken var att tillsammans fundera över den nya tekniken, inventera kunskaperna och se över vad man behöver lära mer av.

Man pratade till exempel om fördelarna med att kunna erbjuda videosamtal istället för fysiska möten, att slopa störande nattbesök och använda kameror och smarta larm för tillsyn, att låta en robot hjälpa till med intimhygienen, eller en så enkel sak som att börja skicka information via sms istället för med brev. Kort sagt olika digitala hjälpmedel som kan ge brukarna snabbare service, öka integriteten och underlätta för den som har sociala och fysiska svårigheter. Många medarbetare var också positiva.

_DSC0217Anwar Jemal, gruppboende Norsborg
– Det här är jätteintressant. Idag använder vi datorer, men det är mest för dokumentation. Vi måste utvecklas mer!

Carina Jeborn, korttids
– Hos oss använder vi paddor, mobiler och timstockar (ett slag timglas som visar med lampor hur mycket tid man har på sig reds anmärkning). Men vi ligger på så _DSC0194olika nivå, vi skulle behöva gemensamma krav.

Åse Lindmark, gruppboende i Storvreten
– Vi måste hänga med nu, för det här är bara början. Det kan vara en utmaning _DSC0182att få med äldre brukare, men de yngre de kan det här redan.

Utbildningar är nästa steg
I samband med workshopparna fick alla medarbetare inventera och skatta sin kompetens. Enligt Cecilia kommer nästa fas i projektet att handla om att se över vilka utbildningar som behövs.
– Planen är att de första utbildningarna ska starta under hösten, och så kör vi på under nästa år. Inom OF har vi en vision om att alla brukare ska ha möjlighet att kommunicera självständigt och att vi ska ta tillvara den nya välfärdsteknologin. Det här är ett viktigt steg i den riktningen, säger Cecilia.