21 april samlades nära 100 chefer från hela Stockholmsregionen på DigIT:s seminarium Ständigt Uppkopplad.

Micke Darmell föreläste om den ständiga stimulansen från alla digitala kommunikationskanaler. Vi var inte lyckligare förr men hade mindre att hålla reda på, menar han. Istället för att komma ner i ett produktivt flöde på jobbet blir vi avbrutna hela tiden, vilket leder till stress. Mickes ord ”mail-apné” beskrev träffande hur man håller andan medan man öppnar ett mail.

Vad händer om man faktiskt låter bli att kolla mailen när man är ledig? Deltagarna fick i grupper diskutera konkreta ämnen som vilka ärenden mail passar för och inte och kunde komma till slutsatser som att man borde skicka färre mail och hantera mailen vid bestämda tidpunkter.

DigIT:s Cecilia Brauer med Micke Darmell

Härvaro – att vara mentalt närvarande där man befinner sig fysiskt – är något Micke Darmell återkom till. Att skapa frizoner från mobilen och mailen leder till att man kan koncentrera sig lättare, blir mer kreativ och även ha bättre möten på jobbet. Mötena, menar han, borde vara färre och kortare men mer genomtänkta och på så sätt mer produktiva.

En av Mickes poänger är att mycket ligger hos en själv och den egna inställningen. Som avslutning på en lärorik och väldigt rolig föreläsning fick deltagarna skriva ett brev till sig själv i framtiden om sitt digitala beteende.

Efteråt fick seminariet högt betyg av deltagarna.
-En av de bästa föreläsningarna jag har varit på, var ett omdöme som projektgruppen tog del av.

Nöjda chefer och DigIT- koordinatorer.