Närmare 130 personer samlades för att ta del av DigIT: seminarium ”Resan mot ökad digital kompetens inom vård och omsorg” på MVT-mässan den 23 januari 2018. Programmet fokuserade på praktiska erfarenheter av projektet, utmaningar, och hur verksamheterna tillämpar digitala kunskaper.

Projektledare Helen Starkman poängterade i sin korta presentation av ESF projektet att ett viktigt mål för Stockholms region är kompetensförsörjning. Projekt DigIT har fått medel från Europeiska socialfonden för att kunna kompetensutveckla medarbetare och chefer i digitala verktyg.

Kerstin Sjösvärd är delprojektledare i DigIT. Hon talade om förankringsarbetet i analys- och planeringsfasen. Workshoppar, självskattningsenkäter och chefsenkät låg till grund för kompetensutvecklingsinsatserna i genomförandeprojektet. Lena Bergström är E-hälsosamordnare i Upplands-Bro kommun och koordinator i projektet. Hon berättade om utmaningar och möjligheter med koordinatorsrollen.

Lena Bjuhr-Erngren är kvalitetschef i Sigtuna kommun och representant i Dig IT:s styrgrupp. Lena presenterade strategier för att lyckas med implementering av projektresultat.

Petra Tarvainen som arbetar som stödassistent i Botkyrka kommun avslutade seminariet med att delge sina erfarenheter av att vara DigIT-ombud och cirkelledare. Ämnet var hur man arbetar med digital teknik och arbetsplatslärande på arbetsplatserna idag.

Därefter blev det workshop kring vilken den största utmaningen är gällande digital kompetensutveckling inom vård och omsorg. Svaren handlade om implementering, ledarskap, att bemöta dem som har bristande motivation, att förändra arbetssätt. En grupp formulerade att det är viktigt att inte se digitalisering som en kostnad utan som en investering. Grupperna var överens om att det är viktigt att beskriva vad den enskilde får ut av att delta i digital kompetensutveckling, för att motivera till att gå kurser.

Det välbesökta och uppskattade seminariet fick av deltagarna omdömen som Intressant, Viktigt, Aktuellt och Inspirerande