Förra veckan, 15 och 18 maj, hölls säsongens sista nätverksträff för DigIT-ombud. Möjligtvis blir det ytterligare en träff i höst, annars är detta den sista inom projektet. Det fullspäckade programmet avslutades med diplomutdelning.

Karl-Johan Palmgren berättade om ett planerings- och kommunikationsverktyg som är stort i Danmark och även används på flera håll i Stockholm. Tanken är att det ska vara enkelt att använda för alla, öka delaktigheten för brukare och anhöriga samt göra administrationen lättare för personalen. Där samlas funktioner som kalender, kontaktbok, bilder, spel, radiokanaler men också scheman, åtgärdslistor, genomförandeplan och vårdplan. Systemet underlättar dokumentation genom att man inte skriver på fri hand utan väljer mellan alternativ, som då också blir sökbara.

Åsa Ruitta är DigIT-ombud och arbetar på Storvretsvägen 2A i Botkyrka, ett gruppboende inom LSS. Hon berättade hur storbildsskärmen på hennes arbetsplats har blivit en självklar samlingspunkt som får de boende att komma ut från sina rum. Den kan fungera som en rogivande bakgrund med bilder från ett akvarium, eller som en bioduk där de boende tillsammans ser filmer och tv-program. Hennes presentation blev väldigt uppskattad för den gav konkret exempel på hur digitala hjälpmedel kan förändra mycket i en verksamhet.

Åsa Ruitta t h
Åsa Ruitta t h

Bintou Tent och Hilde Wennsten från SLK berättade om det stora projektet Modernisering av sociala system. Ett nytt system ska införas 2020-21 i Stockholms stad och ersätta en mängd nuvarande system inom socialtjänsten som ParaSoL och Paragå. Ca 25 000 unika användare berörs av bytet och det nya systemet ska gå att integrera med andra system, även de privata. I nuläget genomförs ett kartläggningsarbete och snart införs nya gemensamma arbetssätt och digitala stöd i en första version. DigIT-ombuden tillfrågades om de ville vara ambassadörer, det vill säga hålla sig uppdaterade och vara en länk mellan projektet och verksamheterna. Många anmälde sitt intresse till detta.

I korta workshops diskuterade DigIT-ombuden bland annat hur man kan hålla kontakten i fortsättningen. Till idéerna hörde möten mellan verksamheter med samma inriktning, studiebesök och konkreta tips från andra verksamheter gällande hur man går vidare med digitalisering, nätverk med delgrupper och ett forum på nätet.

Av Jenny Åhsberger som är fritidsutvecklare på Idrottsförvaltningen i Stockholms stad fick vi höra om den kommande appen Kul i stan där personer med intellektuell funktionsnedsättning själva ska kunna ta emot information om fritidsaktiviteter. Appen är under utveckling och testas just nu i Hägersten-Liljeholmen. Den intresserade kan prenumerera på ett nyhetsbrev med det senaste i projektet, framöver kommer det också hållas ett frukostmöte med information.

En skål för DigIT-ombuden!
En skål för DigIT-ombuden!

Båda tillfällena avslutades med diplomutdelning och en skål, vi önskar DigIT-ombuden lycka till framöver och hoppas att nätverket kommer hållas levande.