Närmare 80 DigIT-ombud från olika delar av Stockholmstrakten samlades för en nätverksträff 6 mars. På agendan fanns information om kurser inom DigIT och många gruppdiskussioner om ombudsrollen och om den digitala kunskapen ute på arbetsplatserna. Kerstin Sjösvärd och Cecilia Brauer, båda delprojektledare i DigIT, föreläste och gav underlag till diskussionerna.

Eftermiddagen på Princess Hall Konferens bjöd också på en gästföreläsning av Ida Löfman och David Södergren Medin från Myndigheten för tillgängliga medier. Deltagarna fick en inblick arbetet med digitala hjälpmedel för personer med exempelvis lässvårigheter, som talböcker och taltidningar. Föreläsningen väckte stort intresse för sätten på vilka digital teknik kan underlätta i vardagen för brukarna.

Ida Löfman från MTM