Ett fyrtiotal språkombud och några av deras chefer samlades den 9 november för att lära mer och inspireras till att hitta former för individuellt och kollektivt lärande på arbetsplatsen. Det var Marie Hertin, vårdlärare och handledare, som ledde workshopen.

Marie gav exempel på hur man kan hitta metoder att nå dem som inte alltid är entusiastiska inför lärandet, och hur allt man gör måste utgå från att man som språkombud, chef eller coach har självkännedom och dialogkompetens. En del i budskapet handlade om hur vi kan hitta ett stöttande och coachande förhållningssätt. Deltagarna fick diskutera utifrån case hur de själva skulle göra i en situation där den man stöttar inte vill ha stöd.