Den 20 januari 2017 bjöd DigIt in till en inspirationsworkshop i välfärdsteknik i samverkan med Myndigheten för delaktighet, Hälsans Nya Verktyg och Stockholm Digital Care. Över 70 personer var på plats i Bolindersalen denna förmiddag där tillförordnad generaldirektör för Hälsans Nya Verktyg Malin Ekman Aldén inledde.

Dag Forsén och Malin Edlund Fransson från Hälsans Nya Verktyg och SDC berättade om ny kommunikation, samskapande och visade nya produkter på marknaden. Det bjöds också på en titt in i framtiden och hur det kanske kommer se ut om 10 år.

Under förmiddagen diskuterades hur det ser ut idag på arbetsplatserna och några några utvecklingsområden som kom upp var fungerande wifi, kunskapen hos personalen och att personalen inte riktigt vågar använda sig av ny teknik.

Workshop med individens livskvalitet i fokus dagen avslutade en väldigt lyckad förmiddag och tavlan med vad vi tog med oss från dagen var välfylld.