Kerstin Sjösvärd

Chefsseminariet som hölls på Äldrecentrum 23 februari hade till syfte att sprida kunskap om arbetsplatslärande, att ge inspiration till utveckling och möjlighet att reflektera kring erfarenheter och metoder.
10 enhetschefer och biträdande enhetschefer deltog, huvudsakligen från Stockholms stad. Kerstin Sjösvärd, delprojektledare i DigIT, berättade hur arbetsplatslärande används inom projektet. Forskning visar att i arbetsplatslärande utvecklas inte bara individen utan hela verksamheten, men det kräver engagemang på alla nivåer. En viktig fråga under seminariet är vad man kan göra som chef.

Karin Thunes föreläsning

Karin Thune, f d chef på Serafens vård- och omsorgsboende, berättade hur de arbetade med arbetsplatslärande inom projekten SpråkSam och ArbetSam. I samband med föreläsningen fick deltagarna arbeta i grupp enligt dialogmodellen och tog med sig många värdefulla slutsatser om hur verksamheterna kan förbättras.
Den intensiva förmiddagen innehöll även diskussioner efter frågeställningar som designstudenterna Eva de Bruijn och Alexander Bratt har tagit fram kring språk och arbetsplatslärande. De båda gör praktik på forskningsinstitutet RISE Interactive och ska följa upp seminariet med frågor till deltagarna.