När DigIT höll höstens första samverkansmöte 28 augusti var de flesta av projektets koordinatorer på plats efter semestrarna. Ämnet var DigIT:s webbutbildningar i samarbete med Kunskapboken.se, sju olika kurser som är planerade att komma i bruk under september. Cecilia Brauer berättade om bakgrunden till webbutbildningarna och systemet med personliga licenser till deltagarna.

Emanuel Nyberg från Kunskapsboken gav en introduktion till utbildningsportalen och bjöd in koordinatorerna till att få mer information på Kunskapsbokens kontor. Även cheferna ska få instruktioner i hur det fungerar, på flera möten i stadsdelar och kommuner. Webbutbildningarna kan genomföras i egen takt och man har hela tiden översikt över vilka delar som är klara. Cheferna kan också följa sina medarbetares utveckling i portalen. Tillsammans med höstens drygt 30 lärarledda kurser blir webbutbildningarna del av en ny intensiv fas av DigIT.