I Botkyrka kommun råder full aktivitet på områden som digitalisering och arbetsplatslärande. Efter varje nätverksträff för DigIT-ombud som DigIT arrangerar håller Botkyrka en egen träff lokalt. Sedan tidigare har man haft fyra träffar per år för kommunikationsstödjare, nu är de anpassade också för kommunens 34 DigIT-ombud. Tanken är att sprida innehållet från de centrala träffarna och att diskutera läget och hur man kan jobba vidare just i Botkyrka. På träffen 12 februari på Xenter i Tumba deltog över 40 personer, varav de flesta arbetar på gruppboenden inom funktionshinderområdet. Många enhetschefer och sektionschefen Amila Srabovic var också på plats. Stämningen var hög och det märktes att de flesta känner varandra sen tidigare.

En diskussion bland deltagarna visade att mycket av det som förväntades av projektet DigIT har infriats, som att fler enheter har en egen Ipad som används i det dagliga arbetet. Många tror också att projektet har bidragit till ökad självständighet och delaktighet för brukarna.

Anna Elmgren och Petra Tarvainen

Wafaa Mardini och Adil Said Zihira, båda DigIT-ombud, berättade om centrala nätverksträffen kring välfärdsteknik i december. I samband med detta kom en diskussion om behovskartläggning igång – framförallt om hur viktigt det är att utgå från den enskilda brukarens vilja och behov.

Petra Tarvainen, DigIT-ombud och cirkelledare, höll en presentation om studiecirklar som hon även gjorde på MVT-mässan. Deltagarna diskuterade för och nackdelar med att hålla studiecirklar för dem man arbetar med dagligen. Det sas också att man skulle behöva hålla fler studiecirklar inom daglig verksamhet och korttidsboenden. Anna Elmgren påpekade att man kan hålla cirklar även efter DigIT:s slut, och en fråga till deltagarna visade att intresset är stort.

Förmiddagens fulla schema innehöll också rapporter från MVT-mässan, visning av filmer från Myndigheten för delaktighet. Gruppdiskussionerna handlade bland annat om
strategier för att fortsätta det goda arbetet kring digitaliseringsfrågor.