3 mars inleddes vårens omgång av Språkombudsutbildningen inom DigIT som hålls på Äldrecentrum i Stockholm. En ny kull blivande språkombud började dagen med att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Deltagarna arbetar inom skilda områden som äldreomsorg, hemtjänst, demensboende och korttidsboende för barn.

Under första kurstillfället diskuterades bland annat förutsättningar för arbetsplatslärande och praktiska och teoretiska sidor av kompetens. Kursen leds av Maj Berg och första träffen innehöll även en introduktion till projektet DigIT av Olga Orrit som är delprojektledare.