Vivi Brolin
Vivi Brolin

Vivi Brolin är DigIT-ombud och går nu även cirkelledarutbildningen inom DigIT. Hennes chef har beslutat att alla enheter chefen har ansvar för inom kort ska ha en utbildad cirkelledare och Vivi anmälde sig av intresse.
-Jag är ingen expert på att hantera en Ipad men ser det som en fördel att man lär sig tillsammans.
Gruppbostaden inom LSS i Hägersten-Liljeholmen där hon arbetar har snart tre Ipads som ska användas i verksamheten. Vivi säger att de boende har stor nytta av appar som stöd i att till exempel planera resor och laga mat. Surfplattorna används också till kommunikation och bildstöd.

Chefen för gruppbostaden är intresserad av utbildning och avsätter tid på verksamheten för studiecirklar. Vivi planerar att hålla cirklar i ”Alla kan surfa” och använda appar både för personalen och för brukarna. Brukarna har sedan tidigare studiecirklar med externa cirkelledare och flera av dem har skaffat egna surfplattor, som används både till spel och till appar som hjälpmedel. Tanken är att de framöver också kan användas till sociala berättelser och till att beställa matkassar på nätet.

Planen är att fortsätta med cirklarna, med tanke på att det ständigt kommer nya och bättre digitala hjälpmedel. Vivi hoppas kunna leda olika typer av studiecirklar, där även andra än hon står för sakkunskaperna. Eftersom strukturen finns och det redan är igång tror hon att cirklarna kommer bli en stående del i verksamheten framöver.

Cirkelledarutbildningens sista dag 22 februari handlade bland annat om ledarskap. Deltagarna gjorde en övning där en person skulle ge instruktioner till de andra två i en grupp, men bara säga hur de skulle göra inte vad det skulle bli. Det visade sig ha både för- och nackdelar och deltagarna kom fram till att det viktigaste är att man talar samma språk och är överens om begreppen.