I DigIT:s seminarium Tillgänglighet och Delaktighet 29 september deltog bland andra chefer, medarbetare, handläggare och DigIT-koordinatorer. Förmiddagen på Princess Hall inleddes av Cecilia Brauer som visade vad man kan göra med QR-koder, bland annat kunde deltagarna gå en tipsrunda som byggde på QR-koder. Hon tipsade också om appar som Mat Glad, och många passade på att ladda ner och testa.

Monica Rydén från Myndigheten för Delaktighet

Monica Rydén från Myndigheten för Delaktighet menade i sitt föredrag att utvecklingen av tekniska hjälpmedel inom omsorgen måste börja med undersökningar av hur behoven ser ut. Man måste kartlägga vad som saknas och efterfrågas, vilka problem som finns i vardagen. Hon nämnde att robotar som matar eller hjälper till i duschen kan bidra till ökad trygghet och självständighet, förutsatt att man föredrar det framför att få hjälp av en annan person.

Ann Bjellert, funktionshinderstrateg i Botkyrka kommun, pratade bland annat om Funktionsrättskonventionen. Enligt den har personer med funktionsnedsättning rätt till en tillgänglig omgivning just för att de inte ska bli funktionshindrade. ”Universell utformning” betyder att exempelvis offentliga miljöer ska fungera för så många som möjligt, det kan innebära att det finns ramper vid trapporna.

Ann Bjellert, Funktionshinderstrateg Botkyrka kommun

Även när det gäller offentliga webbsidor finns riktlinjer för tillgänglighet och lagarna på området blir allt strängare. Bland annat är det viktigt att webbsidan kan köras genom ett skärmläsningsprogram. Ann testade DigIT:s hemsida som stod sig sådär (något som är under arbete). Testet visade tydligt hur sårbar en person med nedsatt syn blir när denna teknik inte fungerar: man får väldigt svårt att navigera på sidan och hitta information. Vi fick sedan tips om Voice Over som kan användas för att läsa upp skärmvyn i en Iphone. Deltagarna beskrev träffen med ord som givande, spännande och ”nytänk”.