Workshop ingick i seminariet.

23 mars bjöd DigIT in till ett seminarium inom ramen för arbetsplatslärande. Designstudenten Eva de Bruijn som gör praktik på RISE Interactive höll i seminariet kring språkombudens roll på arbetsplatserna. Vad kan underlätta språkombudens arbete och sprida arbetsplatslärandet mer, vilka hjälpmedel finns och vilka skulle behöva uppfinnas?

Eva de Bruijn (mitten) med kollegorna Alexander Bratt och Ellen Franzén från RISE Interactive

Deltagare från bland annat DigIT, Äldrecentrum och YA-delegationen vid Regeringskansliet fick sätta sig in i språkombudens situation, och även plocka fram sin kreativa sida i en workshop om nya hjälpmedel. Resultatet blev många värdefulla insikter och dessutom kortfilmer där deltagarna visualiserar sina idéer.