DigIT- ombuden samlades på en tredje nätverksträff och en lika inspirerande som faktaspäckad föreläsning. Jonas Norström från Nynäshamn är DigIT-utbildad cirkelledare som har hållit studiecirklar på sin arbetsplats inom funktionshinderområdet. Utöver att ha stenkoll på det digitala visade han sig vara en naturbegåvning när det gäller att lära ut och få med sig publiken.

Temat var Ipad, Skype och appar som är användbara på arbetsplatsen både för personal och brukare. Jonas började med att gå gick igenom grunderna med att aktivera en Ipad och sätta upp ett Apple-konto, något många av oss tror sig kunna men aldrig har gjort själva

Jonas Norström föreläste

Jonas visade också hur man skapar ett Skypekonto. Delen om Skype väckte frågor om olika möjliga användningsområden Skype eller Facetime har på arbetsplatserna. Deltagarna diskuterade i grupper och kom fram till att denna teknik kan underlätta kontakten med anhöriga och med vårdcentralen.

Jonas visade hur en funktion som QR-koder kan vara till hjälp när det gäller att bevara brukarens integritet men också användas på många kreativa sätt, i aktiviteter och som del i kommunikationen mellan daglig verksamhet, boende och anhöriga. Han gick också igenom appen Guidad åtkomst som kan vara ett bra hjälpmedel för att skapa struktur och enklare hantering kring paddan.

Till sist berättade Cecilia Brauer om höstens kursutbud inom DigIT som bjuder på flera nya kurser kring digitala verktyg. Kurserna kommer att finnas beskrivna och tillgängliga för anmälan på vår hemsida innan sommaren. Dagen avslutades med en undersökning i Mentimeter som visade att många av DigIT-ombuden var intresserade av Hur funkar det, en kurs som grundligt går igenom avancerade funktioner och begrepp inom IT.