Deltagarna på höstens första nätverksträff för DigIT-ombud möttes av en skylt där en QR-kod läste välkomsthälsningen. Dagen inleddes med information kring lanseringen av de 2000 licenserna som har fördelats till medarbetare i våra samverkande kommuner och stadsdelar. Emanuel Nyberg från Kunskapsboken visade hur portalen där man hittar DigIT:s webbaserade kurser fungerar, så att DigIT-ombuden ska kunna stötta sina kollegor.

Mille Salomaa-Lindström, MDF

Nästa ut var Mille Salomaa-Lindström från Myndigheten för delaktighet. MDF arbetar med funktionshinderpolitik, främst med kunskapsutveckling inom området. Enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla omfattas av jämlikhet i levnadsvillkor och ha full delaktighet i samhället. Myndigheten arbetar inte bara med den fysiska miljön utan också med kommunikation, där digital teknik blir allt viktigare som plattform för många tjänster och produkter.

Med tanke på att 20 procent av Sveriges befolkning själva uppger att de har en funktionsnedsättning är det desto viktigare att digital teknik kan användas av så många som möjligt. Tekniken är inte ett självändamål, menar Mille, utan den ska bidra till trygghet, delaktighet eller aktivitet. MDF kan tipsa om appar, men enligt Mille är de svåra att kvalitetssäkra.

DigIT-ombud från Bromma

Picture My Life fick möjligheten att berätta om sin app, hur den vuxit fram utifrån egna behov och erfarenheter. Vi fick också ett tips och smakprov på andra appar som kan öka tillgänglighet och delaktighet för brukarna, som Fotokalendern, Mat Glad och QR-koder. Under nätverksträffen hade deltagarna möjlighet att låna paddor för att testa de olika apparna och att gå tipspromenad gjord på QR-koder.