Vi har precis avslutat en serie frukostmöten om DigIT:s webbutbildningar i samarbete med Kunskapsboken. Under 4 tillfällen 13-18 oktober samlades totalt ett 100-tal chefer och koordinatorer i Hammarbyhamnen för information om licenserna och en genomgång av webbportalen. Cecilia Brauer pratade om de 7 olika webbkurserna/ämnena som varje personlig licens ger tillgång till. Varje licens innebär ett åtagande på att klara 7 timmars speltid.

En av kurserna, Allmän IT-kunskap/Internet, är obligatorisk. Den kursen och kursen Arbetsplatslärande blir färdiga inom kort, alla andra kurser finns redan tillgängliga i webbportalen. Lösenorden har skickats ut till de medarbetare som har licenser. Cecilia informerade också om möjligheten att ha workshops på arbetsplatsen för licenstagare som behöver extra stöd. Mer info om webbutbildningarna och material till workshopen kan du hitta här.

Efter genomgången visade Emanuel Nyberg från Kunskapsboken hur man navigerar i webbportalen. Varje avsnitt av en kurs examineras med frågor som kräver att man också går in i programmet kursen handlar om. Emanuel visade även översiktsfunktionen där cheferna kan följa hur det går för medarbetarna och se vilka kurser som är avklarade.