DigIT:s koordinatorer samlades med projektgruppen för en heldags workshop på Van der Nootska palatset. På agendan fanns bland annat framgångsfaktorer och utmaningar med
koordinatorsrollen.

Koordinatorerna var rörande överens om att en förutsättning för deras arbete är att de deltar på ledningsgruppsmöten och har en stående punkt om DigIT på varje möte. Anna Hörlèn, projektledare på internationella avdelningen i Stockholms stad presenterade EU projektens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Anna Hörlén